​Vuggestuen

For at imødekomme og arbejde ud fra barnets alder, har vi inddelt vuggestuen efter alder i 4 grupper - Pupperne, Minimyrerne, Gravemyrerne og Spejdermyrerne

Her starter de helt små børn der sover både formiddag og eftermiddag. Babygruppen skal ses som en blid start på "livet i vuggestuen".

Efterhånden som babygruppen vågner op fra deres formiddags-lur, kommer de med i dagens aktiviteter. Her møder de ældre børn og bliver præsenteret for en masse nye indtryk.

Det helt lille barn skal have lov til at udvide verdenen i Myretuen, på sin helt egen måde. Hver formiddag har vi forskellige aktiviteter på legepladsen, børnene er med til at fodre Myretuens mange dyr, vi vander blomster, plukker græs til vores kaniner, triller en tur i barnevogn mm. Vi har desuden en masse skemalagte aktiviteter som kan ses på uge-planen.​

Minimyrerne, Gravemyrerne og Spejdermyrerne kommer ofte på turer ud af huset, enten med vores store bus, vores lille "bus", vores elektriske ladcykler og/eller i barnevogn.  

Alle ture har et fælles mål, at give jeres børn nogle redskaber / værdier med i bagagen, som helt sikkert vil komme dem til gode hele livet igennem.

Alle grupperne har en månedlig gymnastikdag i gymnastiksalen på Saksild Skole.

Spejdermyrerne er til svømning en gang om ugen.

Når barnet har ca. ½ år tilbage i vuggestuen, vil vi forberede barnet på at skulle i børnehave, derfor inviteres de "på besøg" i den yngste børnehavegruppe 2 gange ugentligt.

Via daglige aktiviteter vil vi motivere barnet til at øge koncentrationsevnen. Barnet skal have tid til at øve sig i at tage tøj på/af, og der skal skabes rammer, som giver barnet mulighed for at opleve leg med ældre børn.