Mad

Det skal indledningsvis noteres at Myretuen betragtes som en enhed, bestående af en vuggestue-og børnehaveafdeling.

Myretuen tilbyder frokostordning, i henhold til Lov nr. 501 af 6. Juni 2007, om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven), med ændringer ved lov nr. 1148 af 3. december 2008, § 142 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 1098 af 30. november 2009., der giver forældrene muligheden for, ved et simpelt flertal, enten at fravælge frokostordningen eller vælge at oprette en forældrearrangeret frokostordning.

Endvidere er den Fleksibel Frokostordning, underlagt Sundhedsstyrelsens anbefalinger hvad angår ”Sund Kost”.

Specifikation af forældrenes rettigheder/Frokost i daginstitutioner: Iflg. § 16a, stk. 3 kan forældre med børn i privatinstitutioner efter § 19, stk. 4, beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16a, stk. 1. Beslutningen efter stk. 1. træffes ved simpelt flertal af forældre, der har børn i den pågældende privatinstitution. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i privatinstitutionen. Forældre med børn i privatinstitutioner efter § 19, stk. 4, skal mindst hvert andet år og højst en gang om året have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af privatinstitutionen.

Iflg. § 17, stk. 6, kan forældre med børn i en privatinstitution efter § 19, stk. 4, der efter § 16 b, stk. 3, har fravalgt et sundt frokostmåltid, beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Forældre med børn i en privatinstitution kan endvidere beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet.

Privatinstitutionen kan fastsætte rammer for forældrearrangerede frokost- og madordninger. Forældre med børn i privatinstitutionen beslutter inden for privatinstitutionens fastsatte rammer, hvordan ordningerne skal tilrettelægges. De enkelte forældre med børn i privatinstitutionen beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost- eller madordning efter 1. og 2. pkt.

Myretuen betragtes som en enhed, hvorfra en beslutning taget af forældrene ved et simpelt flertal er gældende for såvel vuggestue-, som børnehaveafdelingen.

Det er ikke muligt at fravælge Fleksibel Frokostordning i enten vuggestue- eller børnehave-afdelingen.

Frokostordningen i Myretuen er GRATIS !

Myretuen bruger udelukkende Økologisk råvarer, da vi ønsker at bidrage til bevarelse af miljøet. 

Det overordnede formål med frokostordningen i Myretuen, er at udvikle sunde spisevaner hos børnene. Afgørende herfor er kostens ernæringsmæssige indhold, smag, æstetik, samt atmosfæren omkring måltiderne.​​

​06.30-07.30 serveres morgenmad til de børn der har behov – består af havregrød/havregryn eller andet, samt plantebaseret mælk.​

​08.30-09.00 serveres morgenfrugt/brød samt vand.

11.00-11.30 serveres der 2-3 gange ugentligt varm mad (fisk, grønsagsretter og veganske supper) - de børn som er veganere, får naturligvis kun vegansk mad..

Af miljø- og sundhedsmæssige hensyn, har Myretuen fravalgt brug af kød.

De resterende dage serveres rugbrød m. pålæg, æg, vegetarisk pålæg fra De Grønne Slagtere, samt grønt herunder kogte kartofler, agurk, tomat, etc.  

Drikke er enten vand ell. hjemmelavet saft lavet af bær fra Myretuen's egen have.​

14.30-15.00 serveres eftermiddagsfrugt/grønt samt hjemmebagte grovboller med tang, skvalderkål, urter fra haven eller andet fra naturens spisekammer.

Der er altid madpakker med fra Myretuen, når man er på tur. Madpakkerne består af varieret pålæg.

Det hænder børnene på længere ture, har madpakker med hjemmefra. Når dette sker – er det meget populært blandt børnene - ”se hvad jeg har med”.

Slik og kagepolitik. ​Myretuen serverer som udgangspunkt ikke slik eller kage i dagligdagen.

Vi mener imidlertid at et stykke kage eller lignende ved begivenheder, som f.eks. forældrearrangementer, højtider, eller når børnene selv bager er medvirkende til at manifestere, at ”godter” hører særlige lejligheder til.

Myretuen anerkender at nogle forældre har lyst til at servere søde sager i forbindelse med deres barns fødselsdag. Myretuen anbefaler dog at omfanget heraf begrænses.

Nogle forældre vælger at uddele "slikposer" inden børnene returnere til Myretuen. Ved ankomst i Myretuen sørger de voksne for, at disse "slikposer" lægges i de respektive kasser i garderoben. Børnene får ikke lov til efterfølgende, at spise det medbragte slik i hverken bussen eller Myretuen.

Samtidig opfordrer Myretuen til at overveje sundere alternativer til den traditionelle fødselsdagsmad.