​Børnehaven

I Myretuen gør vi meget ud af at barnets overgang fra vuggestuen til børnehaven skal være tryg. I børnehaven møder barnet omsorgsfulde og nærværende voksne, der ved hvor stor en omvæltning det kan være at blive børnehavebarn. Barnet kender i forvejen de voksne da vuggestuen og børnehaven samles på børnehavens legeplads om morgenen og om eftermiddagen.


I Myretuen ønsker vi at give barnet en sjov, lærerig og spændende dag, hvor vi tilbyder et bredt spekter af aktiviteter og oplevelser. Aktiviteterne tager udgangspunkt i en vekselvirkning mellem natur, kultur og miljø. På vores ugeplan har vi tre faste aktiviteter, som er gymnastik, svømning og musik. Ud over de faste aktiviteter tager vi på ekspedition i skoven, på stranden, på museum, på biblioteket, i teater, laver cykellege. 

I Børnehaven arbejder vi med forskellige temaer, eks. Stenalderen, Vikinger, Pirater, Indianere o.s.v.

I Myretuen ønsker vi at barnet skal have en fællesskabsfølelse, som skal være med til at styrke barnets selvværd og troen på sig selv. 

Vi mener det er vigtigt at barnet lærer at være hjælpsom, udvise hensyn og tage ansvar og konsekvens af egne handlinger. Vi støtter barnet i at udvikle og vedligeholde venskaber, og løse de konflikter der ind imellem opstår på en positiv og konstruktiv måde. Samværet med andre skal være præget af gensidig respekt og anerkendelse af hinanden.


Myretuens børnehave er opdelt i tre grupper. Strandmyrerne, som er gruppen for de yngste børn, der skal omstille sig til at gå i børnehave. Skovmyrerne som er mellemgruppen hvor der bl.a. arbejdes med selvhjulpenhed og Flyvemyrerne som bl.a. arbejder med skoleparathed.